FÖRETAGET

Kenth Möller

VD

 

 

 

Kenth Möller's Entreprenad AB grundades i början på 90-talet.

Samtidigt köpte han sin första grävmaskin och inledde ett samarbete med Schaktcentralen som då var en ekonomisk förening, men som sedermera kom att bli Schakt i Väst AB. Ända sedan starten har Kenth drivit sin firma på Hisingen, kunderna finns över hela Storgöteborg.

Vi utför allt ifrån plantering till murning och har ett bra samarbete med ett flertal beträffande markanläggning, berättar Kenth Möller och vill samtidigt passa på att framhålla sina medarbetare.

- de har mycket god erfarenhet av branchen och är väldigt självgående. De är ansvarsfulla och har en god kontakt med kunderna.

Hela personalstyrkan är välutbildad och innehar samtliga kurser och krav av Vägverket som t ex eco-driving och miljö samt YKB yrkeskompetens bevis för de maskiner som verkar inom branchen för att helt enkelt bli ännu bättre och säkrare chaufförer/yrkesmän.

 

 

Erfaren Personal

Vi utför allt ifrån plantering till murning och har ett bra samarbete med ett flertal beträffande markanläggning, berättar Kenth Möller och vill samtidigt passa på att framhålla sina medarbetare.

- de har mycket god erfarenhet av branchen och är väldigt självgående. De är ansvarsfulla och har en god kontakt med kunderna.

Hela personalstyrkan är välutbildad och innehar samtliga kurser och krav av Vägverket som t ex eco-driving och miljö samt YKB yrkeskompetens bevis för de maskiner som verkar inom branchen för att helt enkelt bli ännu bättre och säkrare chaufförer/yrkesmän.

Tung Aktör

Kenth Möller's Entreprenad utför schaktarbeten, dräneringar, planeringar, rivningar och transporter, samt erbjuder försäljning av jord och grusprodukter.

Samarbetet med Schakt i Väst möjliggör totallösningar inom mark, anläggning och transport som kräver speciella tillstånd.

Kenth Möller är själv ordförande i Schakt i Väst AB sedan 2005, en organisation som omfattar ett hundratal aktörer och fungerar som leverantörer beträffande både maskiner och lastbilar.

Tillsammans förfogar man över ca 250 enheter och är därmed en stor aktör i Göteborgsområdet. Utifrån sina resurser förmedlar man uppdrag till sina medlemmar.

 

Affärsidé

Kenth Möller's Entreprenad AB

Ska med hjälp av välutbildad och engagerad personal samt välutrustad modern fordonspark vara en effektiv leverantör av fordon, grävmaskiner och personal inom StorGöteborg.

Genom att placera kunden i centrum och tillhandahålla välutbildad engagerad personal sträva efter att skapa gemensam lönsamhet och god avkastning till våra kunder på ett professionellt sätt.

Vi arbetar inte enbart med stora kunder, tvärt om. Bland våra kunder finns allt från privatpersoner och småföretagare till Sveriges ledande företag. Vår kunskap och närhet till de stora leverantörerna och samarbetspartners är till fördel även för våra minsta kunder, oavsett hur stort eller litet uppdraget är kan vi alltid hitta rätt fordon, grävmaskiner och personal för att ge dig trygghet.

MILJÖ

Vi känner ett stort miljö ansvar.

Genom vårt medlemskap och engegemang i Schakt i Väst, bedrivs ett aktivt miljö -och kvalitetssäkringsarbete av verksamheten i företaget. Detta för att kunna vara en leverantör till Göteborgs Stad och till de ledande byggföretagen i branchen som verkar runt oss.

Trafiksäkerhetspolicy

 

Kenth Möller's Entreprenad AB

org. 556729-8657

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som företaget och samhället.

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget

> innehar giltligt körkort med rätt behörighet

> utför daglig tillsyn av fordonet före dagens första färd

> håller fordonen i trafiksäkert skick

> uppträder positivt och yrkesmässigt både i trafik och vid kontakt med kunder

> alltid använder säkerhetsbälte

> alltid använder handsfree när vi talar i mobiltelefon och befinner oss i trafiken

> håller avstånd till framförvarande

> respekterar och följer hastighetsbestämmelserna

> respekterar kör-och vilotidsreglerna

> respekterar gällande viktbestämmelser

> tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering

> säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt

> är sprit -och drogfria, inkl. starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta

> strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innerbörd

Copyright ® 1993-2018 kmollers.se