>>   Startsida

        >>   Kontakta oss

        >>  Om företaget

        >>   Kunder

        >>   Trafiksäkerhetspolicy

        >>   Affärsidé

        >>   Jobba hos oss

 

>> Nyheter

Läs mer om vad som händer hos oss...

 

>> Bildgalleri

Maskinpark, utförda arbeten mm

 

........................................................

 

 

 

 

 

Säkerhet

Trafiksäkerhetspolicy

För Kenth Möller's Entreprenad AB

556729-8657

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som företaget och samhället.

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget

> innehar giltligt körkort med rätt behörighet

> utför daglig tillsyn av fordonet före dagens första färd

> håller fordonen i trafiksäkert skick

> uppträder positivt och yrkesmässigt både i trafiken

   och vid kontakt med kunder

> alltid använder säkerhetsbälte

> alltid använder handsfree när vi talar i mobiltelefon

    och befinner oss i trafiken

> håller avstånd till framförvarande

> respekterar och följer hastighetsbestämmelserna

> respekterar kör-och vilotidsreglerna

> respekterar gällande viktbestämmelser

> tar hänsyn till väglag och trafik situation vid

    körplanering

> säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt

> är sprit -och drogfria, inklusiva starka mediciner, och

    undviker att köra då vi är trötta

> strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi

    måste bryta mot policyn och dess innebörd

 

Copyright ® 1993-2013 kmollers.se